Zapraszamy na dni otwarte:
15 marca 2018r. godz. 17:00 oraz 26 kwietnia 2018r. godz.17:00.

 

1 Szkoła jest dobrze wyposażoną placówką w szereg nowoczesnych pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych, salę informatyczną z dostępem do Internetu, nowoczesny sprzęt i aparaturę chemiczną, laboratoria chemiczne i pracownie fryzjerskie. W szkole znajdują się również: biblioteka multimedialna, gabinet medyczny, dwie dobrze wyposażone sale gimnastyczne, siłownia, sala fitness oraz bilard. Uczniowie obok zajęć obowiązkowych rozwijają swoje zainteresowania w ramach szeregu zajęć dodatkowych.

Nauka w naszym technikum chemicznym trwa cztery lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika analityka absolwent musi zdać egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych:

A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych po klasie drugiej

A.60 Wykonywanie badań analitycznych po pierwszym semestrze klasy czwartej

Uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia pracy w laboratoriach zakładów i firm związanych z branżą chemiczną w instytutach naukowych oraz uczelniach.

Większość naszych absolwentów kontynuuje naukę na wydziałach Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uczymy w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach chemicznych

języka angielskiego (na róznych poziomach) oraz języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego jako drugiego (głównie od podstaw)

*  przedmiotów ogólnokształcących, tak jak w liceum ogólnokształcącym

przedmiotów zawodowych teoretycznych – chemia na poziomie rozszerzonym, podstawy technik laboratoryjnych, organizacja pracy w laboratorium, podstawy chemii analitycznej, podstawy chemii analitycznej instrumentalnej, materiałoznawstwo, badania bioanalityczne i środowiskowe, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza w branży chemicznej

przedmiotów zawodowych praktycznych - zajęcia pracowniane w nowoczesnych laboratoriach z technik laboratoryjnych, analityki chemicznej, analityki chemicznej instrumentalnej i technicznej, analityki środowiska i bioanalityki

Obecnie wprowadziliśmy nauczanie modułowe, które polega na połączeniu teorii z praktyką.

W trakcie kształcenia uczniowie odbywają sześciotygodniową praktykę zawodową, w tymdwutygodniową, realizowaną w drugiej klasie na terenie szkoły oraz czterotygodniową realizowaną w trzeciej klasie w instytutach naukowych i na wyższych uczelniach. Szkoła od lat współpracuje z Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Materiałowej, Wydziałem Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemii i Nowych Technologii Wojskowej Akademii Technicznej oraz wieloma instytutami naukowymi i badawczymi.

W ciągu prawie 50-letniego istnienia szkoła wykształciła setki absolwentów, którzy zasilili szeregi polskiej chemii pracując w tak znanych i renomowanych firmach jak Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Instytut Chemii Przemysłowej, Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena - Aroma", Zakłady Kosmetyczne "Joanna" S.C. i wiele innych.

    

W 2010r. dawne Technikum Chemiczne Nr 3 zostało przekształcone w Technikum Nr 27. Pozwoliło to na otwarcie nowego kierunku kształcenia jakim jest technik usług fryzjerskich. 2

Uczniowie na kierunku technik usług fryzjerskich mają do dyspozycji trzy nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie fryzjerskie. Przedmioty zawodowe nauczane w w/w zawodzie:

* podstawy fryzjerstwa

* techniki fryzjerskie

* organizacja pracy w salonie fryzjerskim

* wizualizacja we fryzjerstwie

* język obcy zawodowy we fryzjerstwie 

* wizualizacja wizerunku

* pracownia fryzjerstwa i stylizacji fryzur

W technikum usług fryzjerskich uczniowi zdają egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji:

A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich (po trzeciej klasie)

A.23 Wykonywanie projektów fryzur (po pierwszym semestrze klasy czwartej)

Wszyscy uczniowie w trzeciej klasie odbywają czterotygodniową praktykę zawodową  w salonach fryzjerskich. Miejsce praktyk zapewnia szkoła.

   

Od roku szkolnego 2016/2017, odpowiadając na zapotrzebowanie pracodawców, proponujemy nowy zawód - technik chłodnictwa i klimatyzacji. To zawód o dynamicznych perpektywach w różnych gałęziach przemysłu, od spożywczego i farmaceutycznego po samochodowy i budowlany.

Chłodnictwo jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin przemysłu. Chłodnictwo i urządzenia chłodnicze, jak chłodziarki, zamrażarki, chłodnice, chłodnie, chillery i instalacje chłodnicze, pełnią ważną rolę w wielu dziedzinach przemysłu. Natomiast monterzy i serwisanci klimatyzacji należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Osoby przedsiębiorcze mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nauka trwa 4 lata. Uczeń w trakcie nauki zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych.

E.31. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową: w klasie 3 praktyka 160 godzinna (4 tygodnie) u pracodawcy.

Po zakończeniu 4 letniej nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

 


NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top