Sprzęt laboratoryjny oraz aparaturę uczniowie poznają w klasach pierwszej i drugiej w trakcie zajęć zwanych „technikami laboratoryjnymi”. To wtedy także zdobywają wiedzę o podstawowych technikach laboratoryjnych, jak np.: sączenie, dekantacja, filtracja, etc. oraz o przygotowywaniu roztworów. Zapoznają się także ze sposobami pobierania próbek stałych, ciekłych, gazowych, ich oznaczaniem, transportem, jak również przygotowaniem do analizy. Gdy opanują podstawowe czynności, samodzielnie korzystają z różnych preparatów organicznych i nieorganicznych.

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top