Integralną częścią przedmiotów zawodowych z kwalifikacji A 59 są „praktyki zawodowe”.

W drugim semestrze drugiej klasy uczniowie odbywają 80 godzin praktyk - po 5 godzin tygodniowo przez 16 tygodni. Zajęcia te mają miejsce w dobrze wyposażonych pracowniach położonych na terenie szkoły. Ich celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu z kwalifikacji A 59. Program obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych czynności wykonywanych w laboratorium, co pomaga utrwalić oraz rozszerzyć zdobyte umiejętności związane z obsługą aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Uczniowie wzbogacają także swoją wiedzę teoretyczną podczas wyjść w teren, gdzie za pomocą specjalistycznego sprzętu pobierają różnego rodzaju próbki, np.: gleby, wody, powietrza, a następnie oznaczają je i transportują do laboratorium i tam przygotowują do analizy.

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top