Uczniowie naszego Technikum Chemicznego, o specjalizacji technik-analityk, zgłębiają swoją wiedzę w specjalnie wyposażonych i przygotowanych do tego pracowniach.

Badania z zakresu analizy jakościowej i ilościowej oraz kształtowanie umiejętności wykrywania poszczególnych pierwiastków lub jonów wchodzących w skład substancji i ich ilościowe oznaczenie prowadzą w ramach zajęć z przedmiotu zwanego „PRACOWNIA ANALIZY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ”.

Ponadto w trakcie tych zajęć laboratoryjnych uczniowie wyrabiają w sobie nawyki systematyczności i dokładności.

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top