Z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium uczniowie zapoznają się podczas zajęć zwanych „organizacja pracy w laboratorium”. Uczą się wówczas także jak rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia i środowiska, jak postępować z substancjami niebezpiecznymi oraz jak przechowywać substancje chemiczne. Poznają również prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top