Nauka w naszym technikum chemicznym trwa cztery lata i kończy się maturą. Aby uzyskać tytuł technika analityka absolwent musi zdać egzaminy z dwóch kwalifikacji zawodowych:1

- z pierwszej kwalifikacji A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych po klasie drugiej

- z drugiej kwalifikacji A.60 Wykonywanie badań analitycznych po pierwszym semestrze klasy czwartej

Uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia pracy w laboratoriach zakładów i firm związanych z branżą chemiczną w instytutach naukowych oraz uczelniach.

Większość naszych absolwentów kontynuuje naukę na wydziałach Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  

Uczymy w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach chemicznych

*   języka angielskiego oraz języka niemieckiego, jako drugiego, na różnych poziomach

*  przedmiotów ogólnokształcących tak jak w liceum ogólnokształcącym

przedmiotów zawodowych teoretycznych – chemia na poziomie rozszerzonym, podstawy technik laboratoryjnych, organizacja pracy w laboratorium, podstawy chemii analitycznej, podstawy chemii analitycznej instrumentalnej, materiałoznawstwo, badania bioanalityczne i środowiskowe, język obcy w praktyce laboratoryjnej, działalność gospodarcza w branży chemicznej

*   przedmiotów zawodowych praktycznych - zajęcia pracowniane w nowoczesnych laboratoriach z technik laboratoryjnych, analityki chemicznej, analityki chemicznej instrumentalnej i technicznej, analityki środowiska i bioanalityki

2W trakcie kształcenia uczniowie odbywają sześciotygodniową praktykę zawodową. W tym, dwutygodniową realizowaną w drugiej klasie na terenie szkoły oraz czterotygodniową realizowaną w trzeciej klasie w instytutach naukowych i wyższych uczelniach. Szkoła od lat współpracuje z Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Materiałowej, Wydziałem Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemii i Nowych Technologii Wojskowej Akademii Technicznej oraz wieloma instytutami naukowymi i badawczymi.

W ciągu prawie 50-letniego istnienia szkoła wykształciła setki absolwentów, którzy zasilili szeregi polskiej chemii pracując w tak znanych i renomowanych firmach jak Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Instytut Chemii Przemysłowej, Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena - Aroma", Zakłady Kosmetyczne "Joanna" S.C. i wiele innych.

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top