W roku szkolnym 2016/2017 rodzice zadecydowali o wyborze wariuntu I ubezpieczenia na sumę 23.000 zł (patrz: warunki ubezpieczenia). Kwota jednorazowej składki wynosi 65,00 zl.

Wpłat można dokonywać na konto: 10 1020 1127 0000 1002 0007 8782 Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 21, 03-914 Warszawa , ul. Saska 78 z dopiskiem: darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa.

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top