Język polski:

Barbara Górska

Maria Maj

Alina Więckowska

Ewa Krzakowska - Łazuka

Magdalena Pastuch

 

WOK:

Barbara Górska

Maria Maj

 

Język angielski:

Agnieszka Kowalewska-Bochen

Katarzyna Dołbniak

Monika Głodkiewicz-Hakiel

Małgorzata Cieślik - Pomazana

Marta Szafranko

Nadiya Sokur - Worowska

 

Język niemiecki:

Kamila Kieres-Witkowska

Renata Chrabańska

 

Język hiszpański:

Renata Chrabańska

Barbara Górska

 

Matematyka:

Agnieszka Żyła

Jacek Krzywonos

Joanna Bujak

 

Geografia

Grażyna Sutkowska – Piwowarow

 

Biologia:

Michał Hoch

Grażyna Sutkowska - Piwowarow

Monika Maruszak - Gozdołek

 

Chemia i chemiczne przedmioty zawodowe:

Diana Szczęsna

Dorota Garus

Hanna Rokita

Jolanta Bińka

Małgorzata Ogonowska

Beata Szczepańczyk

Joanna Zatylna

Małgorzata Zdrojewska

Kaźmierczak Piotr

Monika Maruszak - Gozdołek

Sapińska Renata

Paulina Gajda

 

Fizyka:

Joanna Zatylna

Piotr Kaźmierczak

 

Historia:

Cezary Tochtermann

Aleksandra Podenkiewicz - Dąbrowska

 

WOS:

Cezary Tochtermann

Elżbieta Cąkała

 

Informatyka:

Jacek Krzywonos

Agnieszka Żyła

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Agata Sekuła

 

WF

Marek Kupiecki

Anna Butkiewicz

Krystyna Szpocińska

Jan Syczewski

Sylwia Grobys

 

Przedsiębiorczość:

Małgorzata Polkowska

 

Religia:

Ewa Baryła

Stanisław Markiewicz

 

Etyka:

Bąk Marta

 

Pracownia fryzjerska i fryzjerskie przedmioty zawodowe:

Ewa Płaczkiewicz

Aneta Jarzyńska

Magdalena Bartoszek

Beata Szczepańczyk

Ewa Pietrzak

Justyna Gochna

 

Przedmioty zawodowe - technik chłodnictwa i klimatyzacji:

Paweł Rędaszka

Henryk Mach

Michał Sobieraj

Mieczysław Czechowicz

 

Bibliotekarz

Anna Wesołowska

 
 
 
 
 

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top