inz mat

 

1 października 2012r. nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską. W ramach porozumienia Wydział Inżynierii Materiałowej zobowiązuje się do objęcia patronatem naukowym Zespołu Szkół Nr 21. Uczelnia będzie współorganizować konkursy, imprezy o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.). Uczniowie naszej szkoły będą brać udział w pracach studenckich Kół Naukowych. Wydział Inżynierii Materiałowej PW zobowiązał się również do dostarczania publikacji o charakterze naukowym i informacyjnym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

 

wat

 

 

22 listopada 2010r. zawarte zostało porozumienie między Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, a naszą szkołą. WAT objął patronatem naukowym Zespół Szkół Nr 21 zobowiązując się do prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich, udzielania konsultacji, pomocy w opracowywaniu zajęć i programów. Uczniowie naszej szkoły zapraszani są również do udziału w studenckich Kołach Naukowych.


 

 
 
 
 
 
 

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top