TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

03.09.2018 - rozpoczęcie roku szkolnego

04-05.09.2018 - sprawdzian poziomujący z j. ang. dla klas I

06.09.2018 - zebranie z rodzicami

12.10.2018 - akademia z okazji Dnia Edukukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych

25.10.2018 - dzień otwarty dla rodziców

02.11.2018 - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

09.11.2018 - sesja naukowa z okazji Dnia Niepodległości

12.11.2018 - akademia z okazji Dnia Niepodległości

29.11.2018 - dzień otwarty dla kl. I i II, zebranie dla kl. III i IV (inf. o "zagrożeniach")

14.12.2018 - wystawienie ocen śródrocznych dla kl. IV

21.12.2018 - wigilie klasowe, jasełka

23-31.12.2018 - zimowa przerwa świąteczna

08.01.2019 - wystawienie ocen śródrocznych dla kl. III

22.01.2019 - wystawienie ocen śródrocznych dla kl. I i II

09-10.01 oraz 11-13.02.2019 - sesje zimowe egzaminów z klasyfikacji zawodowych

26.01-10.02.2019 - ferie zimowe

14.03.2019 - dzień otwarty dla kandydatów

21.03.2019 - dzień otwarty dla kl. I, II i III zebranie dla kl. IV

12.04.2018 - wystawianie ocen w kl. IV

16.04.2019 - dzień otwarty dla kandydatów

17.04.2019 - "Jajeczko wielkanocne"

18-23.04.2019 - wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2019 - zakończenie roku szkolnego dla kl. IV

02.05.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06-31.05.2019 - praktyka zawodowa

23.05.2019 - zebranie z rodzicami dla kl. I i II ("zagrożenia")

11.06.2019 - wystawianie ocen rocznych w klasach 1-3

21.06.2019 - zakończenie roku szkolnego

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top