TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

01.09.2017 - rozpoczęcie roku szkolnego

13.10.2017 - akademia, ślubowanie klas pierwszych

19.12.2017 - wystawianie ocen śródrocznych w klasach czwartych

21.12.2017 - rada klasyfikacyjna klas czwartych

22.12.2017 - wigilie klasowe - Jasełka

23.12.2017 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna

09.01.2018 - wystawienie ocen śródrocznych w klasach trzecich

10-11.01.2018 - egzaminy zawodowe

11.01.2018 - Rada klasyfikacyjna klasach trzecich, zagrożenia w klasach 1-2

15-28.01.2018 - ferie zimowe

07.02.2018 - wystawianie ocen śródrocznych w klasach 1-2

08.02.2018 - rada klasyfikacyjna klas 1-2

09.02.2018 - rada plenarna śródroczna

12,13,14,15.02 i 18.02.2018 - sesja zimowa egzaminów z kwalifikacji

marzec - rekolekcje

15.03.2018 - Dzień Otwarty dla gimnazjalistów

22.03.2018 - zagrożenia w klasach 4

29.03-03.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2018 - wystawienie ocen w klasach 4, zagrożenia w klasach 3

19.04.2018 - rada klasyfikacyjna klas maturalnych

26.04.2018 - Dzień Otwarty dla gimnazjalistów

27.04.2018 - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

30.04.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2018 - dzien wolny od zajęć dydaktycznych

04-08.05.2018 - egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

07.05-01.06.2018 - praktyki zawodowe

24.05.2018 - zagrożenia w klasach 1-2

31.05.2018 - Boże Ciało

01.06.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.06.2018 - wystawianie ocen rocznych w klasach 1-3

14.06.2018 - rada klasyfikacyjna

19.06.2018 - egzamin z kwalifikacji A.59, A.19

21.06.2018 - rada plenarna końcoworoczna

22.06.2018 - zakończenie roku szkolnego

28-30.06.2018 - egzaminy z kwalifikacji A.59 - klasy 2

22.06-04.07.2018 - egzamin z kwalifikacji A.19 - klasy 3

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI oraz DNI OTWARTE (godz. 17:00)

07.09.2017 - zebranie

26.10.2017 - zebranie

30.11.2017 - zebranie (informacje o zagrożeniach w klasach 4 i 3)

11.01.2018 - zebranie (informacje o zagrożeniach w klasach 1-2)

08.02.2018 - dzień otwarty

22.03.2018 - zebranie (informacje o zagrożeniach w klasach maturalnych)

19.04.2018 - zebranie (informacje o zagrożenia w klasach 3)

24.05.2018 - zebranie (informacje o zagrożeniach w klasach 1-2

 

 

 

 

 

 

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top