Biuro Edukacji m.st. Warszawa - http://edukacja.warszawa.pl

Dokumenty Europass - http://europass.org.pl

Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES - https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=pl

Informacje na temat przeliczania ocen na punkty - www.kuratorium.waw.pl

informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy - www.psz.praca.gov.pl

informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym - www.ore.edu.pl

Informacje o uczelniach, kierunki studiów - www.uczelnie.info.pl

informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze - www.ohpdlaszkoly.pl

informacje o zawodach, rankingi szkół - www.perspektywy.pl

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze - www.koweziu.edu.pl

Katalog zawodów , testy, uczelnie - www.kluczdokariery.pl

Krajowe Ramy Kwalifikacji - http://www.kwalifikacje.edu.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej - http:// men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://www.nauka.gov.pl

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP - www.ohp.pl

Możliwości Kształcenia w Europie - http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm

Ogólne informacje o szkołach - www.szkolnictwo.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - www.oke.waw.pl

Portal Perspektyw - http://www.perspektywy.pl/portal

Informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy - http://praca-enter.pl/
                                                                    - http://www.psz.praca.gov.pl

Urząd Pracy m. st. Warszawy - http://www.up.warszawa.pl/

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia - http://zielonalinia.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.pl

EURES Polska - http://www.eures.praca.gov.pl

Klucz do kariery - http://www.kluczdokariery.pl

Program Młodzież w Działaniu - http://www.mlodziez.orgl.pl

Serwis Sieci Centrów Wolontariatu - http://www.wolontariat.org.pl

Bazy informacji związanych z sektorem pozarządowym - http://www.bazy.ngo.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna - http://www.cke.edu.pl

Informacje o kierunkach studiów - http://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info
   

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top