Technik chłodnictwa i klimatyzacji

(przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka)

 

Nauka w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych.

 

W trakcie czteroletniego okresu kształcenia uczniowie będą zdawać egzaminy z wymienionych poniżej kwalifikacji, a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu – TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

 

E.30.  Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

E.31.  Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

 

1. CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• montowania i uruchamiania instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

• oceniania stanu technicznego instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

• obsługi i konserwacji instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

• naprawy oraz modernizacji instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

• organizowania prac związanych z  montażem i eksploatacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 

2. Ze szkołą wspólpracują liczne przedsiębiorstwa na terenie Warszawy i okolic w zakresie kształcenia techników chłodnictwa i klimatyzacji. W zakładach tych istnieje możliwość zdobycia zatrudnienia.

3. Kontynuacja nauki w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji

• UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY W BYDGOSZCZY

• ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY,

• POLITECHNIKA POZNAŃSKA,

• POLITECHNIKA GDAŃSKA

• POLITECHNIKA WARSZAWSKA

• POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

• POLITECHNIKA ŚLĄSKA

4. Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Placówka edukacyjna  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach (od 1 do 3 uczniów u jednego pracodawcy), które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych.

 

 

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top