Od 2010 r. nasze technikum realizuje nową ofertę edukacyjną-kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Nauka trwa cztery lata - uczeń uzyskuje pełne wykształcenie ogólne i zawodowe na poziomie średnim.
Uczymy w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i nowoczesnych pracowniach.

    Oferta naszego technikum obejmuje naukę przedmiotów ogólnoksztacących, dwóch języków obcych - języka angielskiego i niemieckiego oraz następujących przedmiotów zawodowych:


- Podstawy fryzjerstwa - zdobywanie niezbędnej wiedzy na temat warsztatu pracy (narzędzi, materiałów, aparatury), zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poznawanie fryzjerstwa w aspekcie biologiczno- chemicznym.


- Techniki fryzjerskie - teoretyczne wiadomości dotyczące zasad wykonywania różnych zabiegów np pielęgnacja włosów, strzyżenie, zmiana  koloru i inne.


- Wizualizacja wizerunku - przedmiot pozwala poznać historię fryzjerstwa i wprowadza w tajniki projektowania fryzur np wieczorowych i scenicznych.

- Organizacja salonu fryzjerskiego - przedmiot przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


- Procesy fryzjerskie - praktyczna nauka zawodu pod kierunkiem nauczycieli -specjalistów w dziedzinie fryzjerstwa.  


- Wizualizacja we fryzjerstwie - przedmiot pomaga zdobyć praktyczne umiejętności np zaprojektowanie odpowiedniej fryzury  do określonego typu urody, posługiwanie się programem komputerowym w analizie wyglądu i inne.


Praktyka zawodowa odbywa się w trzecim roku nauki przez miesiąc w wybranym przez ucznia salonie lub wskazanym przez szkołę.

  

 


Zapraszamy!

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top