Nowy kierunek - TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Nowy kierunek: TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Nasi uczniowie zdobędą dwie kwalfikacje:

  E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

  E.31. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń instalacji klimatyzacyjnych

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do:

  montowania,uruchamiania, obsługi, konserwacji, naprawy oraz modernizcji

  instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w komfortowych warunkach...

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  ZAPRASZAMY!

Dnia 30 listopada, uczniowie klasy 2TK wraz z wychowawcą uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Pierwsza część zajęć składała się z krótkiego wykładu, który miał na celu przypomnieć uczniom definicje poznane już na zajęciach fizyki, elektrotechniki i termodynamiki – energia fotonów, pęd, natężenie prądu, napięcie, praca i moc prądu elektrycznego oraz sprawność układu. Następnie uczniowie podzieleni na dwa zespoły, dokonywali pomiarów w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii. Pierwsze ćwiczenie polegało na dokonaniu pomiarów instalacji paneli fotowoltaicznych – dokładniej wyznaczenie efektywności produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych podczas zmiany temperatury paneli w czasie, zmiany kąta nachylenia paneli, połączeń równoległych i szeregowych paneli oraz na skutek zmian natężenia promieniowania. Drugie ćwiczenie polegało na określeniu krzywej cieplnej układu składającego się z paneli fotowoltaicznych, obliczenie średniej sprawności układu. W tym celu uczniowie dokonali pomiaru energii promieniowania słonecznego oraz zmagazynowanego ciepła. Zajęcia były interesujące, ciekawe, umożliwiły uczniom samodzielne prowadzenie eksperymentu naukowego i wskazanie jego rezultatów do zastosowań praktycznych.

 

 

NASZA SZKOŁA

Menu
Go to top